Setkání oborových didaktiků

Ve čtvrtek 30.3.2023 se na CPTO uskutečnila oslava 3. výročí založení Centra podpory přírodovědného vzdělávání. Oslavy se účastnilo 17 oborových didaktiků ze čtyř součástí UJEP (FF, PF, PřF a FŽP).

Úvodní slovo pronesl děkan PřF UJEP doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., který připomenul okolnosti založení Centra. Přednášku na téma Oborové didaktiky v kontextu kurikulární reformy přednesl proděkan pro vědu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. Následovala živá diskuse o současných problémech a možnostech rozvoje oborových didaktik, problematiky pedagogických praxí a pokusného ověřování jejich nové podoby MŠMT.

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. připomenula aktivity didaktiků UJEP, které započaly kolem roku 2012. O dění v CPPV v roce 2022 krátce poreferovala doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. a webové stránky CPPV stručně představil Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.