Vstupní program pro provázející učitele 29. a 30. srpna 2023

Ve dnech 29.- 30. srpna přivítáme – společně s didaktiky Filozofické a Pedagogické fakulty – v prostorách CPTO 84 učitelů z 15 (nejen) fakultních škol . Čeká nás první běh vstupního programu pro provázející učitele, kterého by se mělo účastnit 84 učitelů z 15 škol, cca desítka oborových didaktiků ze všech tří fakult, lektoři programu Učitel naživo a v neposlední řadě také zástupci vedení Filozofické, Pedagogické a Přírodovědecké fakulty.

Akce je pořádána v rámci pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů MŠMT, [1] do kterého jsme se zapojili.

Každá změna, a také naše zapojení do pokusného ověřování, stojí velké množství energie a času, ale nelitujeme toho.

Našim společným cílem je prohloubit spolupráci při realizaci praxí studentů učitelských oborů.

Učitelé si odnesou krásné certifikáty, které budou platné nejen pro pokusné ověřování, ale i v dalších letech.

[1] https://www.msmt.cz/vzdelavani/pokusne-overovani-system-podpory-provazejicich-ucitelu