Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce (ČŠI) právě vydala tematickou zprávu Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a SŠ. Navázala tak na významnou zprávu z roku 2019. Oceňujeme, že se kolegové z ČŠI věnují tomuto tématu a jsme rádi, že máme možnost navazovat na jejich práci.

 

Ve zprávě se potvrdilo, to, co jsme tušili, tedy, že Početná skupina žáků 1. ročníku středních škol (cca pětina testovaných žáků) má zásadní problémy s řešením i nejjednodušších přírodovědných úloh. V mezinárodních šetřeních PISA v letech 2015 a 2018 nedosáhl obdobný podíl českých patnáctiletých žáků úrovně přírodovědné gramotnosti, která je považována za kritickou pro zvládání běžných požadavků současné společnosti (s.12).

Jedním z cílů Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP je podporovat přírodovědnou gramotnost na ZŠ a SŠ.

https://csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Prirodovedna-gramotnost-a-priro