Kompetenční rámec Úřednickým činem roku

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, na jehož přípravě se podílela – mezi mnohými dalšími autory – i doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., získal ocenění Úřednický čin roku 2023 v kategorii inovace ve službách veřejnosti.

Devítičlenná porota vybírala ze 136 nominací napříč úřady, oceněno bylo 11 projektů. Máme radost, že i lidé mimo školství spatřují v Kompetenčním rámci a jeho implementaci velký smysl. Nejde samozřejmě jen o dokument, ale o řadu aktivit, které souvisejí s jeho uváděním v život. Porota ocenila zejména fakt, že se podařilo dosáhnout široké odborné shody a podpory pro tento dokument.

 

Více viz https://www.cinroku.cz/oceneni nebo https://www.msmt.cz/urednicky-cin-roku-oceneni-pro-tymy-resortu-msmt