Konference SUMA JČMF na UJEP “Matematika jako prostředek porozumění světu”

Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let : “Matematika jako prostředek porozumění světu”

Naše univerzita bude ve dnech 14. až 16. října 2021 hostit celostátní konferenci učitelů matematiky, kterou pořádá ve spolupráci se Společností učitelů matematiky (SUMA) Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Tématem tohoto ročníku bude Matematika jako prostředek porozumění světu. Učitelé a didaktici budou diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích ve výuce matematiky. Část konference bude věnována i specifikům distanční výuky, a to se zaměřením na příklady dobré praxe. Odborný program tvoří jednak zvané přednášky z oblasti didaktiky matematiky, matematiky a psychologie a pedagogiky, dále pak pracovní dílny a krátká vystoupení. Organizátoři tak srdečně zvou nejen všechny učitele matematiky především 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, ale i studenty učitelství. Více zde