Tříleté výročí CPPV

Ve středu 1. března 2023 uplynuly již tři roky od založení Centra podpory přírodovědného vzdělávání. Centrum vzniklo jako prozatím poslední součást Přírodovědecké fakulty s cílem propojit mezioborovou spolupráci mezi didaktiky na katedrách. Za dobu existence se v čele Centra vystřídali tři vedoucí, a to dr. Kubiatko, poté jako pověřená vedoucí dr. Hejnová a nyní v čele působí doc. Jančaříková. Centrum se postupně etablovalo v aktivní součást fakulty, která nejen že spolupracuje a koordinuje výuku oborových didaktik a pedagogických praxí, ale snaží se prezentovat učitelství přírodovědných předmětů i směrem k odborné a učitelské veřejnosti. Centrum od jeho vzniku postupně přebralo zodpovědnost nad agendou pedagogických praxí, vzdělávacích akcí pro učitele a pozadu není ani ve výzkumné činnosti.

Přejeme tedy mnoho dalších úspěšných let.

PS: první koordinované setkání didaktiků na Přírodovědecké fakultě (spolu s didaktiky jiných fakult) proběhlo 15. 1. 2014. Již na tomto setkání zazněla myšlenka o vytvoření určité platformy spojující didaktiky. Od idey ke vzniku však uběhlo 6 let.